Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – živé jazyky čtyřleté

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd

Kód oboru: 7941K41

 I.II.III.IV.
Český jazyk a literatura4444
Německý/Španělský jazyk10444
Anglický jazyk3334
Základy společenských věd1122
Dějepis233
Zeměpis233
Matematika4434
Fyzika222
Chemie132
Biologie/geologie222
Informatika a výp. Technika22
Estetická výchova22
Tělesná výchova2222
Volitelný předmět 122
Volitelný předmět 222
Volitelný předmět 32
CELKEM33333432

Třída je zaměřená na jazyk německý nebo španělský (dle výběru uchazeče). V 1. ročníku intenzívní výuka vybraného jazyka, od 2. ročníku výuka předmětů dějepis a zeměpis v německém/španělském jazyce.

U profilace německý jazyk se nepožaduje předchozí znalost jazyka.

U profilace španělský jazyk se nepožaduje předchozí znalost jazyka.