Gymnázium – živé jazyky čtyřleté

Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – dvojjazyčné španělské šestileté

Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – všeobecné osmileté

Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – tělesná výchova čtyřleté

Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

O škole

Gymnázium poskytuje širokou nabídku profilací (viz Studijní obory). Kromě tradičního čtyřletého a osmiletého typu studia nabízíme také obor šestiletý pro absolventy 7. tříd základních škol – bilingvní studium španělského jazyka. Škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty, Právnické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Aktuální sdělení

  • Třídní schůzky – uchazeči
    Oznamujeme, že třídní schůzky pro rodiče uchazečů, kteří byli přijati do prvních ročníků od 1. 9. 2024 se budou konat …
  • Volby do školské rady – druhé kolo
    Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo volby do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, které se bude …

Události

Nejsou naplánovány žádné události

Proč u nás studovat?

Zázemí

Škola disponuje potřebným vybavením pro všechny předměty. Během studia vám budou k dispozici plně vybavené laboratoře chemie, fyziky, biologie a výpočetní techniky. Dalšími odbornými učebnami jsou učebny cizích jazyků, učebna výtvarné výchovy a specializovaná učebna hudební výchovy, učebna zeměpisu, tři učebny výpočetní techniky, malá a velká tělocvična. Sportovní halu Čajkarénu a naše přilehlá sportoviště není třeba zmiňovat.

Cízí jazyky

Vyučujeme anglický, německý a španělský jazyk. Ve volitelných předmětech nabízíme rozšíření konverzace ve všech jazycích a volitelný ruský jazyk. Cizí jazyky mají vysokou týdenní hodinovou dotaci. Máte možnost získat MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY. Na naší škole se setkáte s rodilými mluvčími všech vyučovaných jazyků.

Zkušení pedagogové

Nejen teoretické znalosti, ale i zkušenosti z praxe předávají naši učitelé svým žákům. Nabídka evropských projektů i mimoevropské spolupráce umožnují žákům další růst. Podporujeme studenty ve vědomostních, sportovních a uměleckých činnostech, soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti.

Motivační programy

Organizujeme besedy, přednášky exkurze i stáže. Pořádáme studijní, sportovní a poznávací zájezdy, výměnné pobyty, spolupracujeme se zahraničními školami. Umožňujeme práci na projektech a výzkumnou činnost. Podporujeme individualitu studenta v jeho osobitém zaměření.

Podpora nadaných

Ve všech našich oborech se zaměřujeme na podporu nadaných žáků. Umožňujeme jim individuální studijní plány tak, aby se mohli vrcholově věnovat svému zaměření. A nejedná se jen o sportovce na mezinárodní úrovni, ale i o umělce a vědce.

Ověřené výsledky

Naše škola zajistí nejlepší průpravu pro povolání 3. tisíciletí. Naši absolventi se uplatňují nejen v České republice, ale i v zahraničí jako lékaři, inženýři, právníci, ekonomové, novináři, učitelé, trenéři a mnoho dalších různých profesí.

Aktuality

Fotogalerie

Ze sociálních sítí

Projekty

Partneři