Gymnázium – živé jazyky čtyřleté

Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – dvojjazyčné španělské šestileté

Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – všeobecné osmileté

Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – tělesná výchova čtyřleté

Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

O škole

Gymnázium poskytuje širokou nabídku profilací (viz Studijní obory). Kromě tradičního čtyřletého a osmiletého typu studia nabízíme také obor šestiletý pro absolventy 7. tříd základních škol – bilingvní studium španělského jazyka. Škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty, Právnické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Aktuální sdělení

 • Stávka 27. 11. 2023
  V den stávky zaměstnanců Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 – 27.11. 2023 nebude na naší škole probíhat výchovně vzdělávací proces.
 • Eshop – oblečení a doplňky
  Máte poslední možnost objednat si exklusivní kousky oblečení a doplňků s motivem naší školy. E-shop se uzavře 1. listopadu. Neváhejte …

Události

Nejsou naplánovány žádné události

Proč u nás studovat?

Zázemí

Škola disponuje potřebným vybavením pro všechny předměty. Během studia vám budou k dispozici plně vybavené laboratoře chemie, fyziky, biologie a výpočetní techniky. Dalšími odbornými učebnami jsou učebny cizích jazyků, učebna výtvarné výchovy a specializovaná učebna hudební výchovy, učebna zeměpisu, tři učebny výpočetní techniky, malá a velká tělocvična. Sportovní halu Čajkarénu a naše přilehlá sportoviště není třeba zmiňovat.

Cízí jazyky

Vyučujeme anglický, německý a španělský jazyk. Ve volitelných předmětech nabízíme rozšíření konverzace ve všech jazycích a volitelný ruský jazyk. Cizí jazyky mají vysokou týdenní hodinovou dotaci. Máte možnost získat MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY. Na naší škole se setkáte s rodilými mluvčími všech vyučovaných jazyků.

Zkušení pedagogové

Nejen teoretické znalosti, ale i zkušenosti z praxe předávají naši učitelé svým žákům. Nabídka evropských projektů i mimoevropské spolupráce umožnují žákům další růst. Podporujeme studenty ve vědomostních, sportovních a uměleckých činnostech, soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti.

Motivační programy

Organizujeme besedy, přednášky exkurze i stáže. Pořádáme studijní, sportovní a poznávací zájezdy, výměnné pobyty, spolupracujeme se zahraničními školami. Umožňujeme práci na projektech a výzkumnou činnost. Podporujeme individualitu studenta v jeho osobitém zaměření.

Podpora nadaných

Ve všech našich oborech se zaměřujeme na podporu nadaných žáků. Umožňujeme jim individuální studijní plány tak, aby se mohli vrcholově věnovat svému zaměření. A nejedná se jen o sportovce na mezinárodní úrovni, ale i o umělce a vědce.

Ověřené výsledky

Naše škola zajistí nejlepší průpravu pro povolání 3. tisíciletí. Naši absolventi se uplatňují nejen v České republice, ale i v zahraničí jako lékaři, inženýři, právníci, ekonomové, novináři, učitelé, trenéři a mnoho dalších různých profesí.

Aktuality

 • Návštěva filozofické fakulty
  V pátek 3. 11. 2023 navštívili naši nejmladší středoškoláci v rámci výuky českého jazyka a literatury, třída 5.E, Filozofickou fakultu Univerzity …
 • Odpadová olympiáda
  Středisko ekologické výchovy Sluňákov ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, Univerzitou Palackého a technickými službami uspořádaly další ročník Odpadové …
 • Stávka 27. 11. 2023
  V den stávky zaměstnanců Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 – 27.11. 2023 nebude na naší škole probíhat výchovně vzdělávací proces.
 • Stali jsme se přípravným centrem jazykových zkoušek Cambridge!
  Minulý školní rok se několik zájemců z řad studentů připravovalo v rámci dobrovolného kroužku na absolvování zkoušky Cambridge English First …

Fotogalerie

Ze sociálních sítí

Projekty

Partneři