Distanční výuka

Každý žák školy má osobní přihlášení do Office 365 Microsoft. Tím má školní email, uložiště, online aplikace (Word, excel, PowerPoint…) a Teams. Povinností žáka je pravidelně kontrolovat školní email a aplikaci Teams, které se považují za oficiální komunikační kanál. Vše specifikuje školní řád.

Pokud je Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9 (dále jen „Gymnázium“) dodán dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, uživatelsky nezobrazitelný, obsahuje škodlivý kód, není, ve školou akceptovatelných formátech, nebo přenosném technickém nosiči dat, nebo je poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí Gymnázium tohoto odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se gymnáziu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, Gymnázium dokument nezpracovává. Gymnázium také nezpracovává dokument v digitální podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 akceptuje tyto formáty elektronických příloh:

 • formát *.doc/docx
 • formát *.rtf
 • formát *.odt
 • formát *.txt
 • formát *.xls/xlsx
 • formát *.ods
 • formát *.pdf
 • formát *.jpg
 • formát *.png
 • formát *.tiff
 • formát *.wav
 • formát *.mp2
 • formát *.mp3
 • formát *.htm, *.html

Přehled přenosných technických nosičů dat:

CD, DVD, flash disk

Příjem technických nosičů dat je možný pouze po předchozí domluvě s vedením školy.