Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – všeobecné osmileté

Osmileté studium pro žáky 5. tříd

Kód oboru: 7941K81

 I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.
Český jazyk a literatura54444444
Anglický jazyk43334343
Německý jazyk2334543
Španělský jazyk2334543
Matematika54444444
Informatika a výp. technika111122
Dějepis22222221
Občanská výchova/ZSV11121122
Fyzika12222222
Chemie2222221
Biologie22322222
Zeměpis22222211
Hudební výchova11112/02/0
Výtvarná výchova21110/20/2
Tělesná výchova22222222
Volitelný předmět 1-411148
Celkem2830323233333333

V učebním plánu je zvýrazněna výuka jazyků (2 cizí jazyky již od II. ročníku)!