Rada školy

Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Členové školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

  • MUDr. Vladimír Holibka
  • Otakar Pavelka
  • Václav Siska

Pedagogičtí pracovníci školy:

  • Mgr. Pavla Konštacká – učitelka
  • Mgr. Petr Tichý – učitel
  • RNDr. Petr Kameníček – učitel

Zástupci zřizovatele:

  • Mgr. Jiří Zemánek
  • Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
  • Michal Pekárek

Školská rada se zřizuje s účinností od 1. 1. 2015.