Rada školy

Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Členové školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

  • MUDr. Vladimír Holibka – lékař
  • Ing. Veronika Vymazalová – OSVČ
  • JUDr. Kamil Andree – právník

Pedagogičtí pracovníci školy:

  • RNDr. Petr Kameníček – učitel
  • Mgr. Petr Tichý – učitel
  • Mgr. Pavla Konštacká – učitelka

Zástupci zřizovatele:

  • Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA – vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Olomouckého kraje
  • Mgr. Michal Pekárek – trenér a manažer Basketbalu Olomouc
  • Mgr. Jiří Štěpán – trenér juda a odborný asistent FTK UP Olomouc

Školská rada se zřizuje s účinností od 1. 1. 2015.