Erasmus

Programové období 2014 – 2020

V roce 2017 získala naše škola svůj první projekt Erasmus+. V tomto programovém období EU se naše škola zaměřila na program KA2, v jehož rámci realizovala v pozici koordinátora dvojici následujících po sobě jdoucích dvouletých projektů (druhý projekt musel být vlivem pandemie Covid-19 prodloužen o rok):

Programové období 2021 – 2027

V roce 2022 škola úspěšně ukončila svůj poslední projekt z minulého programového období. Po jeho skončení naše gymnázium využilo příležitost získat v novém programovém období akreditaci a tím zajistit pro naše studenty další nové možnosti, které program Erasmus+ nabízí. Nadále pokračujeme ve studentských výměnách, jež jsou součástí programu KA1. Nosným tématem těchto výměn je rozvoj přírodovědných znalostí na příkladu ekologických energetických zdrojů a energetické bezpečnosti v Evropě v kontextu regionálních specifik. Kromě této možnosti naše škola úspěšně vyslala své studenty na krátkodobé studijní pobyty do zahraničí.

Školní rok 2023/2024