Zlatý trojúhelní­k renesance: Beatrice Neapolská, Matyáš Korví­n a Vladislav II. Jagellonský

Naše škola od 1. 9. 2019 plynule navázala na předcházející projekt Erasmus+ s názvem Cyril a Metoděj – 1000 let, co nás spojuje a dělí novým projektem, který je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+ a nese název Zlatý trojúhelník renesance: Beatrice Neapolská, Matyáš Korvín a Vladislav II. Jagellonský. Projekt byl opět koncipován jako dvouletý, avšak vlivem pandemie COVID-19 byl o rok prodloužen a skončil tedy 31. 8. 2022. Naše gymnázium bylo koordinátorem. Během projektového období se vybraní studenti školy podívali za svými partnery do Polska (Krakov), Itálie (Capua poblíž Neapole) a Maďarska (Budapešť). Projekt byl zaměřen na osobu Vladislava II. Jagellonského, českého krále, který pocházel z Krakova. Studenti se seznámili s komplikovanou dobou, ve které vládl, se sporem s Matyášem Korvínem a Olomouckým mírem a rovněž s manželkou obou zmíněných vladařů, Beatricí Neapolskou. Pobytové a cestovní náklady u partnerů byly financovány z grantu Erasmus+. Studenti díky projektu získali unikátní možnost se blíže seznámit se svými vrstevníky z partnerských škol a s jejich kulturou a to vše prostřednictvím společného tématu, kdy navíc nahlédli do vlastní historie.

Popis projektových aktivit

Napsali o nás

Mobilita v Polsku na Facebooku

Mobilita v ČR na Facebooku

Mobilita v Itálii na Facebooku

Mobilita v Maďarsku na Facebooku

Videa na Youtube