Stravování

V době vyučování je studentům k dispozici několik nápojových automatů. Obědy jsou dováženy z kuchyně Gymnázia Olomouc – Hejčín.

drive movie watch replica watch replicas movie dhgate replica rolex review

Jídelníček k nahlédnutí (http://jidelnahejcin.cz/jidelnicek/)
Online přihlášení a odhlášení obědů na www.strava.cz
Odhlašování obědů: p. Navrátilová, tel. 585 438 315

Informace školní jídelny

Telefon do školní jídelny: 585438315

Provoz kanceláře školní jídelny pouze ve školním roce a posledních 14 dní v srpnu.

1) Nahlášení nového strávníka:

Strávníka je možno nahlásit v kanceláři ŠJ formou přihlášky ke stravování předané osobně, zaslané poštou nebo mailem, mail ŠJ: jidelna@gcajkol.cz. Při osobním nebo telefonickém přihlášení je třeba uvést jméno, třídu, adresu, datum narození, mail (informace o změnách např. ceny obědů jsou zasílány pomocí hromadného mailu) a zvolený způsob platby. Dále je třeba uvést Vaše číslo účtu, ze kterého bude probíhat inkaso, nebo i u platby příkazem (složenkou) je nutno uvést číslo Vašeho účtu (vracení případných přeplatků stravného probíhá bezhotovostně na účet).

Údaje platby naší školní jídelny tzn. číslo účtu a variabilní symbol možno zjistit při telefonickém nebo osobním přihlášení strávníka ve školní jídelně a také je číslo účtu uvedeno na přihlášce pro strávníky prvních ročníků, předané při informativní schůzce před prázdninami. Číslo účtu je stejné pro platbu příkazem i inkasem. Variabilní symbol je také uveden na papíře, který každý žák prvního ročníku obdrží při aktivaci čipu (ISIC karty).

2)Způsoby platby:

Platba obědů probíhá zálohově dopředu na následující měsíc. Vždy bezhotovostně na účet. Příkazem k úhradě z účtu. Strávník si pošle platbu sám příkazem z účtu: stravné = cena oběda v dané kategorii x počet školních dní v následujícím měsíci, nebo lze zaslat libovolnou částku a až ji spotřebuje, pošle další. Až mi přijde platba na výpise je možno se nahlásit na obědy. U platby příkazem je důležité uvedení variabilního symbolu. Variabilní symbol je uveden na papíře, který obdrží všichni žáci prvních ročníků při nahrání čipu (ISIC karty) v kanceláři ŠJ. V případě, že strávník nemá internetové bankovnictví je možno poslat platbu složenkou (k vyzvednutí v kanceláři ŠJ) – Inkasem z účtu. Strávník si ve své bance zařídí souhlas s inkasem ve prospěch našeho účtu. Účet je uveden na přihlášce ke stravování a na informacích předaných žákům na informační schůzce před zahájením studia, také může být sdělen při osobním (telefonickém) nahlášení strávníka ve školní jídelně. Při vyřizování souhlasu se zadává pouze Vaše a naše číslo účtu a limit 2000,- Kč (žádné jiné údaje se nesmí zadat, jinak banka inkaso neprovede), zároveň nahlásí ve školní jídelně číslo svého účtu, ze kterého se bude inkasovat. Požadavek na inkasování platby zasílám do banky mezi 11. a 16. dne v měsíci (tzn. nový souhlas s inkasem musí být vyřízený do desátého, pokud není, inkasní platbu je možno realizovat až od dalšího měsíce.) Zároveň upozorňuji, že inkaso není vhodné pro strávníky, kteří chodí na obědy ojediněle nebo si vybírají jen některé dny nebo se přihlašují podle jídelníčku jen na následující týden, pokud nejsou přihlášeny obědy do konce stávajícího měsíce, vypočítá se na další měsíc málo, protože zůstatek na kartě strávníka ke dni vyjetí požadavku na inkaso počítač automaticky odečítá z platby na další měsíc. Strávníci mají možnost výběru ze dvou obědů. Protože jídelníčky zveřejňuje dodávající jídelna většinou na jeden až dva týdny dopředu, přihlásí si tito strávníci oběd číslo jedna a po zveřejnění jídelníčku si jej mohou opravit na oběd číslo dva. Inkasa mi přicházejí na výpise postupně dle druhu Vaší banky a já úhrady připisuji na kartu strávníka u mě v počítači a pravidelně zasílám (jednou denně) na www.strava.cz, kde si strávníci mohou ověřit, zda je platba provedena a následně si přihlásit obědy. Pokud, chtějí strávníci, kterým se inkaso neprovedlo, mít obědy, musí daný měsíc zaplatit příkazem z účtu nebo složenkou.

Žáci prvních ročníků mohou mít úhradu stravného inkasem až na měsíc říjen (inkaso na měsíc září proběhlo již v srpnu). Měsíc září lze u nových strávníků zaplatit pouze příkazem!

3) Nikdo nemůže čerpat obědy, dokud není zaplaceno (tzn. úhrada je na mém výpise), není nahlášen oběd v kanceláři ŠJ a strávník nemá aktivovaný čip (EIC kartu), obdrží je od třídního učitele).

Přihlašování i odhlašování obědů se provádí pomocí portálu www.strava.cz (přístupové údaje obdrží strávník poté, co si ve školní jídelně aktivuje nový čip nebo EIC kartu), pouze výjimečně lze obědy přihlásit u mě v kanceláři telefonicky nebo osobně. Oběd je přihlášen (odhlášen) od následujícího pracovního dne, pokud byly obědy nahlášeny (odhlášeny) do 9.30 hodin, pak se systém zablokuje a nelze již nic měnit.

Po této době je možno nahlásit oběd až na další následující pracovní den (tzn. Přihlášení oběda v pátek po 9.30 hodině – oběd je přihlášen od úterý). Na obědy není možné chodit, dokud strávník nemá čip (může se stát, že žáci prvních ročníků dostanou EIC karty nebo čipy později, takže na začátku září obědy nemají)

Výjimky:

Před víkendem, státními svátky nebo jiným volnem žáků se odhlášky a přihlášky obědů přijímají pouze poslední předcházející pracovní den do 9.30 hodin, nebo dle požadavku dodávající ŠJ i dříve (např. během zimních prázdnin může být ŠJ Hejčín mimo provoz). O zkrácení termínu objednávek jsou strávníci informováni hromadným e-mailem.

Upozornění: i když se dostanete v době takového volna na www.strava.cz (nejde zablokovat), není na takové změny brán zřetel, protože i zaměstnanci ŠJ nejsou v práci (tzn. Nenahrají údaje z internetu do počítače školní jídelny).

4) Přihlašování obědů na další měsíce.

Na další měsíce si strávníci obědy přihlašují po provedení úhrady stravného v době od 17. dne v měsíci přes portál www.strava.cz. Úhrada a přihlašování obědů je možné pouze na aktuální a následující měsíc (delší období nelze v počítači nastavit). Cena oběda je stanovena pro danou kategorii strávníků podle věku, který strávník dovrší kdykoliv během školního roku (školní rok je od 1.9. do 31.8. dalšího roku).

  • Kategorie žáků ZŠ 6-10 let
  • Kategorie žáků ZŠ 11 a více let
  • Kategorie studentů gymnázia 11–14 let
  • Kategorie studentů gymnázia 15 a více let

Aktuální ceny obědů jsou uvedeny na nástěnce školní jídelny a na informacích žákům prvních ročníků, které obdrží při informativní schůzce. Ceny obědů může dodávající jídelna kdykoliv během školního roku v souvislosti s větším nárůstem cen potravin zvýšit. O změně ceny jsou strávníci informováni hromadným mailem a vývěskou na dveřích naší ŠJ.