Gymnázium – čtyřleté – profilace všeobecná

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd

Kód oboru: 7941K41

Čtyřleté studium poskytující všeobecné gymnaziální vzdělání.

Absolventi tohoto oboru jsou kvalitně připravováni pro studium na vysokých školách všech typů.

První ročník tohoto oboru bude po několika letech znovu otevřen od 1. 9. 2024.

IIIIIIIIII
Český jazyk a literatura3444
Anglický jazyk4343
Německý/Španělský jazyk4333
Základy společenských věd1222
Dějepis2221
Zeměpis222
Matematika5544
Fyzika2222
Chemie2222
Biologie/geologie2222
Informatika a výp. technika22
Hudební/výtvarná výchova22
Tělesná výchova2222
Volitelný předmět 122
Volitelný předmět 222
Volitelný předmět 32
Volitelný předmět 42
Celkem33333333