Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – dvojjazyčné španělské šestileté

Šestileté studium pro žáky 7. tříd

Kód oboru: 7943K61

Vážení zájemci o studium na bilingvní sekci našeho gymnázia,

španělština je v současnosti velmi populární a rozšířený jazyk, plní funkci druhého světového jazyka v těsném závěsu za angličtinou. Španělsky mluví téměř 600 miliónů lidí po celém světě, především ve Španělsku a Latinské Americe, nesmíme ovšem zapomínat na stále rostoucí vliv španělštiny v USA. Je také pracovním jazykem ve všech mezinárodních organizacích.

V ČR je celkem šest bilingvních gymnázií, a to v Olomouci, Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích. Školy tohoto typu jsou podporovány Velvyslanectvím Španělska i španělským Ministerstvem školství. Tato podpora je znát v zasílání a půjčování španělských učebnic, knih, videí, apod.; španělská strana také vybírá a vysílá španělské učitele, kteří učí na bilingvní sekci. Další aktivitou ze strany Ambasády jsou zajímavé soutěže, kterých se studenti mohou účastnit a ve kterých mohou získat zajímavé ceny (např. hrazené kurzy španělštiny přímo ve Španělsku)

Jak probíhá studium španělského jazyka na našem gymnáziu?

Pro studium na bilingvní sekci není požadována předchozí znalost španělského jazyka.

V 1. a 2. ročníku bilingvního typu studia probíhá intenzivní výuka španělského jazyka, kterou vedou jak čeští, tak i španělští učitelé. Ve druhém ročníku jsou navíc studenti v rámci hodiny španělského jazyka systematicky seznamováni se slovní zásobou těch předmětů ve španělštině, jejichž výuka je čeká od 3. ročníku. Jedná se o tyto předměty: dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie. Výuka v těchto předmětech je vedena ve španělském jazyce, je však třeba doplnit, že:
– v rámci výuky dějepisu: dějiny ČR se vyučují v českém jazyce
– v rámci výuky zeměpisu: zeměpis ČR je vyučován v českém jazyce
– v rámci výuky matematiky, fyziky, chemie: výuka ve španělštině je doplněna i výukou v českém jazyce.


V hodinách španělského jazyka se studenti také učí španělskou a latinskoamerickou literaturu.

V 5. a 6. ročníku si navíc studenti vybírají volitelné semináře podle toho, na které předměty se chtějí soustředit, popř. na jaký typ VŠ se chystají hlásit.

Šestiletý obor je zakončen španělskou maturitní zkouškou – studenti tak získají české i španělské středoškolské vysvědčení.

Velkým přínosem pro studenty je možnost vycestovat do Španělska formou studentské výměny či poznávacích zájezdů, v minulých letech jsme realizovali výměny do Barcelony a okolí, další výměny a zájezdy jsou v jednání.

Studenti se také mohou podílet na nácviku Španělského divadla a účastnit se tak Divadelních festivalů na jiných bilingvních sekcích.

Na naší škole probíhá také přípravný kurz D.E.L.E, kdy španělský učitel připravuje zájemce z řad studentů na mezinárodní zkoušku D.E.L.E. Získání tohoto diplomu usnadňuje případné studium na španělských univerzitách, získání zajímavé brigády či dobré pracovní pozice.

Pro studenty bilingvních sekci pořádá španělské Velvyslanectví četné soutěže, díky nimž se studenti mohou podívat do Španělska.

Šestiletý obor bilingvního studia připraví studenty na vysokoškolské studium španělského jazyka jak v České republice, tak ve Španělsku. Současně je absolvent tohoto typu studia velmi dobře připraven pro vstup na trh práce ve španělsky mluvících zemích. S ohledem na to, že výuka odborných předmětů probíhá převážně ve španělském jazyce, nemůže bilingvní studium garantovat dostatečnou přípravu na příjímací zkoušky na lékařské fakulty.

Pokud budete mít dotazy ohledně studia na bilingvní sekci, neváhejte nás kontaktovat.

 I.II.III.IV.V.VI.
Český jazyk a literatura333344
Španělský jazyk a literatura10104445
Anglický jazyk223333
Občanská výchova1
Základy společenských věd1222
Dějepis122222
Zeměpis122222
Matematika334443
Fyzika22232
Chemie22322
Biologie/geologie222222
Informatika a výp. Technika1122
Estetická výchova2222
Tělesná výchova222222
Volitelný předmět 122
Volitelný předmět 222
Volitelný předmět 32
Volitelný předmět 42
CELKEM323332333333