Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – dvojjazyčné španělské šestileté

Šestileté studium pro žáky 7. tříd

Kód oboru: 7943K61

 I.II.III.IV.V.VI.
Český jazyk a literatura333344
Španělský jazyk a literatura10104445
Anglický jazyk223333
Občanská výchova1
Základy společenských věd1222
Dějepis222222
Zeměpis222222
Matematika334443
Fyzika22232
Chemie22322
Biologie/geologie222222
Informatika a výp. Technika22
Estetická výchova2222
Tělesná výchova222222
Volitelný předmět 122
Volitelný předmět 222
Volitelný předmět 32
Volitelný předmět 42
CELKEM333232333333

Vážení zájemci o studium na bilingvní sekci našeho gymnázia, dovolte na úvod několik slov o významu španělštiny, poté budou následovat informace o studiu.

Španělština je v současnosti velmi populární a rozšířený jazyk, plní funkci druhého světového jazyka v těsném závěsu za angličtinou. Španělsky mluví téměř 600 miliónů lidí po celém světě, především ve Španělsku, Latinské Americe, nesmíme ovšem zapomínat na stále rostoucí vliv španělštiny v USA. Je také pracovním jazykem ve všech mezinárodních organizacích.

V ČR je celkem šest bilingvních gymnázií, a to v Olomouci, Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích. Školy tohoto typu jsou podporovány Velvyslanectvím Španělska i španělským Ministerstvem školství. Tato podpora je znát v zasílání a půjčování španělských učebnic, knih, videí, apod.; španělská strana také vybírá a vysílá španělské učitele, kteří učí na bilingvní sekci. Další aktivitou ze strany Ambasády jsou zajímavé soutěže, kterých se studenti mohou účastnit a ve kterých mohou získat zajímavé ceny.

Jak probíhá studium španělského jazyka na našem gymnáziu?

U uchazečů o studium na bilingvní sekci se nepožaduje předchozí znalost španělského jazyka. V 1. a 2. ročníku bilingvního typu studia probíhá intenzívní výuka španělského jazyka, kterou vedou jak čeští, tak i španělští učitelé. Ve druhém ročníku jsou navíc studenti v rámci hodiny španělského jazyka systematicky seznamováni se slovní zásobou těch předmětů ve španělštině, jejichž výuka je čeká od 3.ročníku. Jedná se o tyto předměty: dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie. Výuka v těchto předmětech je vedena ve španělském jazyce, je však třeba doplnit, že:

  • v rámci výuky dějepisu: dějiny ČR se vyučují v českém jazyce;
  • v rámci výuky zeměpisu: zeměpis ČR je vyučován v českém jazyce;
  • v rámci výuky matematiky, fyziky, chemie: výuka ve španělštině je doplněna i výukou v českém jazyce.

V rámci hodin španělského jazyka se studenti také učí španělskou a latinskoamerickou literaturu. Mohou hrát divadelní představení ve španělštině.

V 5. a 6.ročníku si navíc studenti vybírají volitelné semináře podle toho, na které předměty se chtějí soustředit, popř. na jaký typ VŠ se chystají hlásit.

Velkým přínosem pro studenty je možnost vycestovat do Španělska formou studentské výměny, v minulých letech jsme realizovali výměny do Barcelony a okolí, i tento školní rok jsme mohli nabídnout studentům možnost účastnit se dvou výměn do Španělska a poznat tak lépe španělskou kulturu, historii i současnost.

Na naší škole probíhá také přípravný kurz DELE, kdy španělský učitel připravuje zájemce z řad studentů na mezinárodní zkoušku DELE. Získání tohoto diplomu usnadňuje případné studium na španělských univerzitách, získání zajímavé brigády či dobré pracovní pozice.

A na závěr opět připomínám četné soutěže, často organizované Ambasádou Španělska, kterých se naši studenti mohou účastnit a také účastní, mnozí měli možnost získat zajímavé ceny.

Pokud budete mít dotazy ohledně studia na bilingvní sekci, neváhejte nás kontaktovat.