Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – čtyřleté – profilace jazyková

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd

Kód oboru: 7941K41

Čtyřleté studium živých jazyků se zaměřením na španělský nebo německý jazyk je obor s rozšířenou výukou buď španělského nebo německého jazyka. V 1. ročníku probíhá výuka zvoleného cizího jazyka v celkové výši 10 hodin týdně, od 2. ročníku 4 hodiny týdně. Od 2. ročníku jsou vyučovány španělsky a německy také předměty zeměpis a dějepis. Žáci se během svého studia setkají s učiteli z řad rodilých mluvčích působících na naší škole, což velmi usnadňuje ovládnutí cizího jazyka. Předchozí znalost zvoleného cizího jazyka není požadována.

Obor „Živé jazyky“ je zakončen maturitní zkouškou ze španělského nebo německého jazyka (možno nahradit diplomem D.E.L.E nebo DSD).

V rámci studia tohoto zaměření se organizují poznávací a vzdělávací zájezdy či výměny. Škola již v minulosti navázala kontakty se španělskými či německými školami, např. se střední školou Alcalá de Xivert (250 km jižně od Barcelony) nebo s Hegau-Gymnasium Singen, Gymnasium Vallendar bei Koblenz. Zároveň jsou oslovovány i další školy v jiných španělských a německých městech.

V rámci studia španělštiny mají žáci možnost účastnit se přípravy k získání mezinárodního diplomu D.E.L.E ze španělštiny, který usnadňuje případné studium na českých i španělských univerzitách. Současně se studenti mohou účastnit i některých soutěží pořádaných španělským Velvyslanectvím a v případě výhry mají možnost vycestovat do Španělska.

V rámci studia němčiny jsou žáci cíleně připravováni na mezinárodní zkoušku DSD I a DSD II, která probíhá přímo na naší škole v 6. a 8. ročníku a je našim žákům poskytována zdarma. Tento mezinárodní jazykový diplom usnadňuje případné studium na českých i německých univerzitách a je uznávaný zahraničními firmami.

 I.II.III.IV.
Český jazyk a literatura4444
Německý/Španělský jazyk10444
Anglický jazyk3334
Základy společenských věd1122
Dějepis233
Zeměpis233
Matematika4434
Fyzika222
Chemie132
Biologie/geologie222
Informatika a výp. technika22
Estetická výchova22
Tělesná výchova2222
Volitelný předmět 122
Volitelný předmět 222
Volitelný předmět 32
CELKEM33333432