Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – čtyřleté – profilace jazyková

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd

Kód oboru: 7941K41

 I.II.III.IV.
Český jazyk a literatura4444
Německý/Španělský jazyk10444
Anglický jazyk3334
Základy společenských věd1122
Dějepis233
Zeměpis233
Matematika4434
Fyzika222
Chemie132
Biologie/geologie222
Informatika a výp. technika22
Estetická výchova22
Tělesná výchova2222
Volitelný předmět 122
Volitelný předmět 222
Volitelný předmět 32
CELKEM33333432

Čtyřleté studium živých jazyků se zaměřením na španělský jazyk je obor s rozšířenou výukou španělského jazyka. V 1. ročníku probíhá výuka španělštiny v celkové výši 10 hod týdně, od 2. ročníku 4 hod týdně. Od 2. ročníku jsou také vyučovány předměty zeměpis a dějepis ve španělském jazyce. Žáci se během svého studia setkají se španělskými vyučujícími, což velmi usnadňuje ovládnutí cizího jazyka.

Obor živé jazyky je zakončen maturitní zkouškou ze španělského jazyka (možno nahradit diplomem D.E.L.E). Předchozí znalost španělského jazyka není požadována.

V rámci studia tohoto zaměření se organizují poznávací a vzdělávací zájezdy do Španělska či výměny. Škola již v minulosti navázala kontakty také se španělskými školami, mj. se střední školou Alcalá de Xivert (250 km jižně od Barcelony) Zároveň jsou oslovovány i další školy v jiných španělských městech.

Žáci mají možnost účastnit se přípravy k získání mezinárodního diplomu ze španělštiny, který usnadňuje případné studium na českých i španělských univerzitách. Současně se studenti mohou účastnit i některých soutěžích pořádaných španělským Velvyslanectvím a v případě výhry mají možnost vycestovat do Španělska.