Anglický jazyk

Výuka AJ probíhá podle těch nejmodernějších metod, které se dají použít na gymnáziu. Máme pro Vás k dispozici nejnovější učebnice na trhu, včetně materiálů pro přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky PET a FCE (Cambridgeské zkoušky).

Studenti mohou využívat rozsáhlou knihovnu anglicky psané literatury různé úrovně obtížnosti.

V audiovizuální jazykové učebně studentům prezentujeme videonahrávky z různých oblastí kulturního a společenského života anglicky mluvících zemí (filmy, písničky atd.).

V maturitních ročnících jsou studenti připravováni na přijímací zkoušky na vysoké školy všech typů.

V průběhu studia mají studenti možnost navštívit Britské centrum v Olomouci a využívat materiály tohoto centra ke zvyšování úrovně svých jazykových znalostí.

Každý student se má možnost alespoň jednou zúčastnit kulturně-poznávací exkurze do Velké Británie, nebo participovat na výměnném programu mezi městem Veenendaal a naším gymnáziem.

Každoročně pořádáme konverzační soutěže ve všech ročnících. Vítězové jsou vždy odměněni hodnotnými cenami a postupují do dalších kol na regionální i celostátní úrovni.

Vždy na jaře nás navštíví skupina studentů z University of Durham v Anglii, kteří se podílejí na výuce a motivují studenty k další práci.