Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Gymnázium – čtyřleté – profilace sportovní

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd

Kód oboru: 7941K41

Plán učiva

 I.II.III.IV.
Český jazyk a literatura3444
Anglický jazyk3333
Další cizí jazyk3333
Základy společenských věd2122
Dějepis1221
Zeměpis222
Matematika5444
Fyzika2212
Chemie2222
Biologie/geologie2222
Informatika a výp. technika22
Estetická výchova22
Tělesná výchova4442
Volitelný předmět 122
Volitelný předmět 222
Volitelný předmět 32
Volitelný předmět 42
CELKEM33333333
Sportovní příprava3**3**3**3**

Podmínky přijetí přihlášky na obor Gymnázium – tělesná výchova:

  • členství a aktivní sportovní příprava v některém sportovním klubu;
  • na přihlášce musí být uveden vybraný sport;
  • k přihlášce musí být přiložena garance sportovní přípravy a dosažených sportovních výsledků klubem ;
  • doporučení lékaře ke studiu není vyžadováno.