Přijímací řízení

Ředitel Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 plánuje vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2024/25 v následujících oborech:

Osmileté studium pro žáky z 5. tříd ZŠ
7941K81 – Gymnázium, 1 třída

Šestileté studium pro žáky 7. tříd ZŠ
7943K61 – Dvojjazyčné gymnázium, 1 třída

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ
7941K41 – Gymnázium
profilace jazyková NJ/ŠJ – 1 třída

profilace sportovní – 1 třída

profilace všeobecná – 1 třída

Kritéria a informace k průběhu přijímacího řízení budou zveřejněny k 31. 1. 2024.

TERMÍNY JPZ

čtyřleté studium

12. 4. 2024
15. 4. 2024

šestileté a osmileté studium

16. 4. 2024
17. 4. 2024

náhradní termíny – 29. a 30. 4. 2024

Náhradní termín je určen pro uchazeče, který se do 3 dnů od konání JPZ z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu (např. z důvodu nemoci, karanténního opatření apod.)

Podrobnější informace o průběhu jednotné přijímací zkoušky naleznete na stránkách Cermatu. Najdete zde i ukázky testů z minulých let.

(aktualizováno 10.11.2023)