Mobilita v Capui

Naši studenti si v polovině listopadu 2021 užili týden se svými přáteli z programu Erasmus+ v Itálii. Partnerská škola z Capui poblíž Neapole připravila bohatý program, který odrážel téma projektu v podobě renesance a Beatrice Neapolské. To ale nebylo jediné, na co mohli naši studenti těšit.

Erasmus+ pro naše studenty odstartoval již v noci z pátku na sobotu 12. a 13. listopadu, kdy přijel autobus našich polských partnerů a cesta do Itálie mohla začít. Díky vlastnímu autobusu si studenti prodloužili pobyt v Itálii a při cestě do Capui navštívili San Marino a Řím a při cestě zpět se zastavili ve Florencii a Benátkách.

První setkání se všemi partnery, tedy včetně Maďarů a Italů, proběhlo v pondělí 15. listopadu ráno. Dopoledne proběhly icebreakingové hry spolu, prezentace zabývající se osobou Beatrice Neapolské a prohlídka školy, následoval společný oběd a odpoledne všichni poznali městečko Capua. Na úterý byla připravena exkurze do Pompejí a Herculanea, dvou měst, jež ve starověku pohřbil vulkán Vesuv. Ve středu následovala prohlídka královského komplexu v Casertě. Čtvrtek byl věnován návštěvě Neapole, kde studenti kromě historického centra navštívili kostel, kde je pochovaná Beatrice Neapolská. Pátek byl věnován sportovním aktivitám včetně první podoby dnešního tenisu, jež vznikla během doby renesance. Večer následovala společná večeře a zároveň loučení.