Mobilita Řecko

Naše škola v novém programovém období navázala na spolupráci se svými partnery z předchozího programu Erasmus+ v řecké Soluni. Tentokrát sem naši studenti přijeli studovat ekologické zdroje energie, přičemž slunné Řecko je ideálním místem k instalaci a provozu fotovoltaických elektráren.

V duchu projektu byla pro cestu do Řecka byla zvolena ekologicky šetrná doprava vlastním minibusem namísto cesty letadlem s vysokou uhlíkovou stopou. Téměř 1400 km dlouhá cesta trvala 2 dny, ale díky dobrému plánování mohli studenti poznat metropoli Srbska Bělehrad a největší archeologické naleziště s antickými mozaikami v Severní Makedonii Stobi při cestě do Soluně. Během zpáteční cesty studenti navštívili hlavní město Severní Makedonie Skopje a srbské město Niš. Navíc se mohli blíže seznámit s fungováním hraničních kontrol, které jsou neoddělitelnou součástí cestování mimo schengenský prostor.

Samotná mobilita probíhala v týdnu od 16. do 20. října 2023. Během tohoto času se studenti seznámili se svými řeckými spolužáky, kteří si připravili prezentace o řecké energetice. Společně studenti navazovali přátelství například při společné prohlídce Soluně, která je neobyčejně bohaté na množství památek z antického či byzantského období. Studenti rovněž absolvovali řadu exkurzí jako například návštěvu Technického muzea Noesis nebo se podívali na ekologizaci provozů firem Titan a koncept chytrých měst ve firmě Cisco.

Do programu byly zahrnuty rovněž dvě exkurze mimo Soluň. V prvním případě šlo o návštěvu regionu Chalkidiki, jež je známé jako turistické letovisko. Zde studenti mohli pozorovat rozšíření slunečních elektráren na řeckém venkově a rovněž se blíže seznámili s řeckou architekturou a zvyky. Druhou exkurzí byla návštěva regionu Pozor s jeho geotermálními prameny a městečko Pozar s krásnými vodopády, jejichž hydroenergetický potenciál je zde naplno využit.

Průběh mobility na Facebooku

Videa na Youtube