Mobilita Rakousko

Naše škola po úspěšném a vydařeném Erasmu+ v Řecku realizovala začátkem března 2024 další Erasmus+ a tentokrát se vydala do rakouského Grazu. Cesta vlakem studentům utíkala, sledovali měnící se přírodu kolem a kochali se nádherným výhledem na Alpy. Uvědomili si, jak je příroda krásná a důležitá. V Grazu se zaměřili zejména na ekologické zdroje energie a měli tu možnost porovnat je s ekologickými zdroji v České republice. Graz, česky Štýrský Hradec, ale studentům nabídl mnohem víc.

Samotná mobilita probíhala v týdnu od 11. do 15. března 2024. Během tohoto času se naši studenti seznámili se svými rakouskými spolužáky, kteří si připravili prezentace o rakouské energetice. I naši studenti měli k tomuto tématu co říct, a tak svým rakouským kamarádům představili nejenom naši energetiku, ale i naši školu. Nechyběl ani taneční workshop, při němž si mohli všichni studenti zatančit a naučit se typické české a rakouské tance. Společně navazovali přátelství, třeba ve vyučovacích hodinách v partnerské škole BG/BRG Kirchengasse Graz, kde nahlédli do odlišného školského systému a vyzkoušeli si výuku na rakouské škole. Dozvěděli se také spoustu informací o historii Grazu, když jim rakouští studenti představovali jednotlivé památky města.

Do programu byly zahrnuty také exkurze. Studenti navštívili hydroelektrárnu blízko Štýrského Hradce, kterou si prohlédli jak z vnějšku, tak zevnitř. Zde se dozvěděli, na jakém principu funguje hydroenergetika, která je díky využití spádu vody zcela ekologická, neboť nevznikají žádné škodliviny. Rovněž se seznámili s evropskou legislativou, která zaručuje výstavbu biokoridorů pro vodní živočichy, pro něž je přehradu bariérou. Dále studenti navštívili Centrum přírodovědných aktivit CoSA, v němž se zúčastnili několika programů věnovaných trvale udržitelnému rozvoji, energetice, enviromentální výchově a moderním ICT technologiím doplněných o virtuální realitu.

Poslední exkurzí byla návštěva BIO čokoládovny Zotter, kde se naše skupina seznámila s ekologickou výrobou čokolády. Během poutavé prezentace se účastníci dozvěděli, že kakaové boby jsou z certifikovaných zdrojů, které pomáhají předcházet odlesňování a jsou BIO. Tyto kakaové boby jsou v pilotním projektu dovážené do Evropy v plachetnici. Energie spotřebovaná k výrobě je vyráběna z obnovitelných zdrojů. A dokonce i to, že čokoláda je ve veganských variantách. Nakonec se mohli projít po EKO Zoo, vzdálené jen několik metrů od samotné čokoládovny.

Průběh mobility na Facebooku

Videa na Youtube