Mobilita Řecko

Vybraní­ studenti našeho gymnázia vyrazili v ří­jnu 2021 společně se svými partnery z Chorvatska a Bulharska do řecké Soluně, aby s tamní partnerskou školou společně nahlédli pod pokličku života slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Naše škola zí­skala prestižní­ projekt financovaný Evropskou unií Erasmus+, jehož tématem jsou bratři Cyril a Metoděj. Tomuto tématu odpoví­dal výběr partnerů, kde kromě našeho gymnázia participovaly školy z Řecka, Chorvatska a Bulharska, tedy země­, v nichž bratři působili nebo jejichž vývoj značně ovlivnili.

V průběhu dvou let studenti ze všech škol pracovali na tomto projektu a hledali, jak Cyril a Metoděj ovlivnili jejich zemi. Součástí­ projektu byly 4 vzájemná setkání­ v jedné ze zemí­, při kterých docházelo­ k výměně poznatků o životě a práci bratrů na daném území­.

První­ společné setkání­ se odehrálo druhý ř­íjnový týden v řecké Soluni, tedy v rodišti obou věrozvěstů. Studenti si během týdne mohli prohlédnout toto krásné město na pobřeží­ Egejského moře. Navštívili Cyrilometodějský kostel, Byzantské muzeum s expozicí věnovanou oběma bratrům, ale také další­ významné památky města, které doslova na každém kroku odhaluje svou antickou, byzantskou, křesťanskou nebo židovskou minulost.

Součástí­ programu byla také návštěva úchvatných skalní­ch klášterů Meteora, které jsou zapsány v UNESCO. Jedná se o byzantské křesťanské kostely, v nichž se po staletí­ uchovávala myšlenka křesťanství­ a kultura podobná jako v době života bratrů Cyrila a Metoděje.

V průběh týdenní­ho pobytu mohli studenti poznat rovněž partnerskou školu a její­ vybavení­. Během společně stráveného času si naví­c procvičili svou angličtinu a v mnoha pří­padech navázali přátelství­. Proto se všichni velmi těšili na další společné setkání, které se uskutečnilo v Olomouci v březnu následujícího roku.

Velké poděkování­ patří­ našim partnerům z Řecka, kteří­ připravili bezchybný program, ale také společnosti Arriva Morava a její­m řidičům, kteří­ byli po celou dobu exkurze neobyčejně vstří­cní­ a vždy všechny bezpečně dopravili do cí­le.