Mobilita v ČR

V březnu 2018 nastalo pro naše studenty dlouho očekávané shledání se svými kamarády, s nimiž se seznámili při první mobilitě v Řecku na podzim roku 2017.

Po slavnostním zahájení představili naši studenti svou práci na projektu, kdy partnerům prezentovali poslání a život bratrů Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy. Dále následoval blok seznamovacích her a prohlídka naší školy. Po dobrém obědě v centru města se skupina přesunula na poutní místo Sv. Kopeček, kde si prohlédla barokní baziliku a také dům, v němž pobýval český básník Jiří Wolker.

V následujících dnech studenti poznali nejen naše město a jeho památky, ale vydali se za poznáním míst spojených s bratry Cyrilem a Metodějem. Během exkurzí do Starého Města u Uherského Hradiště navštívili Památník Velké Moravy, Archeoskanzen Modrá a poutní místo Velehrad.

Zimního počasí se zejména pro Řeky exotickým sněhem si skupina užila na Radhošti, místě, kterým na naše území přišli bratři Cyril a Metoděj. Zároveň navštívili Pustevny a také skanzen v Rožnově pod Radhoštěm.

Během svého pobytu v Olomouci se partneři mohli blíže seznámit během dalších projektových aktivit jako například při výtvarném workshopu věnovanému tvorbě ikon nebo při tanečním workshopu.