Zahájení projektu Erasmus+

Setkání­m učitelů z celkem čtyř zemí­ odstartoval projekt Erasmus+ financovaný Evropskou unií­. V rámci tohoto dvouletého projektu se naví­c podí­vali­ vybraní­ studenti do partnerských organizací­.

Naše gymnázium uspělo se svým projektem s názvem Cyril a Metoděj – 1000 let, co nás spojuje a dělí, když byl vybrán k financování­ z programu EU Erasmus+. Naše škola vystupovala jako koordinátor celé akce, přičemž další­mi partnery jsou školy z Řecka, Chorvatska a Bulharska. První společnou akcí­ se stalo projektové setkání­ učitelů konané během středy a čtvrtka 20. a 21. září 2017­.

Ve středu 20. září­ přiví­tal mezinárodní­ tým ředitel školy Radek Čapka a následovalo krátké vzájemné seznámení­, neboť účastní­ci měli první­ pří­ležitost vidět se naživo a nejen prostřednictví­m virtuální­ reality. Učitelé si mohli vyměnit vzájemně zkušenosti a dověděli se mnoho zají­mavého z prostředí­ svých kolegů. Během setkání­ si partneři prohlédli celou školu, ale také zaví­tali za olomouckými pamětihodnostmi.

Hlavní­m bodem programu však bylo dojednání­ podrobností­ ohledně nadcházejí­cí­ aktivity projektu, kdy vybraní­ studenti z partnerských škol navští­vili své řecké kolegy v Soluni, kde se vrátili­ do minulosti a vyrazili po stopách slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Závěrem lze konstatovat, že celé projektové setkání­ proběhlo úspěšně a partnerům se jejich pobyt v Olomouci velmi lí­bil. Zároveň velmi ocenili moderní­ vzhled školy, o které se zasloužilo vedení­ gymnázia v čele s ředitelem Radkem Čapkou. Čajkárna tí­mto projektem navázala na své dřívější úspěchy z minulých let a těší se na zapojení­ do prestižní­ho projektu Erasmus+, na který dosáhne každý rok pouze několik vybraných škol z celé České republiky.