Studenti Čajkárny – budoucí členové parlamentu?

V noci z 15. 5. na 16. 5. 2022 se devět studentů našeho gymnázia vydalo na cestu do Belgie, která byla financována z fondů Evropské unie.

Byli ubytováni v Antverpách, významném přístavním městě. Již po příjezdu následovala večerní prohlídka tohoto kulturního centra. Největšímu ohlasu se těšila historická budova hlavního nádraží.

Program druhého dne byl opravdu nabitý. Ráno začínalo návštěvou Parlamentária, kde se žáci dozvěděli o důležitosti evropské integrace a významných institucích. Druhým bodem byl Dům evropských dějin, kde byly interaktivní formou zprostředkovány informace o historických zlomech ve vývoji Evropy.

Následovala zastávka u Atomia, jednoho ze symbolů Bruselu. Poté došlo k večernímu přesunu do Lovaně, belgického univerzitního města. Studenti obdivovali především zdejší unikátní atmosféru.

Vyvrcholením exkurze byla návštěva Evropského parlamentu, kterou umožnil český europoslanec Ondřej Knotek. Na jeho zajímavou přednášku, o fungování a principu Evropské unie, navazovala návštěva plenárního sálu. Před odjezdem domů měli žáci možnost si projít centrum Bruselu. Historické náměstí, zapsáno na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO, čůrající chlapeček Manneken Pis, královský palác…a nechyběly ani typické belgické pochutiny.🍫🍟🧇

Byla to velmi naučná zkušenost. Již teď se těšíme na další cesty.