Čundrovní výlet 5.E

Poslední školní dny jsou ve znamení školních výletů. Třída 5.E se vydala na 3denní vandr. Jejich cesta začala ve Vysokých Žibřidovicích, odkud se vydali k vodopádům Prudkého potoka a odtud k chatě Návrší, do Stříbrnic, kde si postavili stany a večer strávili u táboráku. Druhý den na ně čekala cesta na Paprsek a po česko-polském pomezí došli až na Smrk, odkud sešli na Ramzovou, kde přenocovali ve stanech. Poslední den na ně čekala již jen cesta domů vlakem.