Ukončení přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 je tímto ukončeno. Přijatým uchazečům gratulujeme.