Termín přijímacího řízení – sportovní profilace

Termín školní přijímací zkoušky pro sportovní profilaci ve čtyřletém studiu byl stanoven na 25. a 26. 3. 2024.