Náhradní termín školní přijímací zkoušky a termín pohovoru

Náhradní termín školní přijímací zkoušky pro sportovní profilaci ve čtyřletém studiu byl stanoven na 30. 4. 2024 v 8:00 hodin. 

Pohovor s uchazeči, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka, se bude konat 23. 4. 2024 v 8:00 hodin.