Volby členů školské rady – výsledky

Níže naleznete Zápis o volbě členů školské rady zástupců pedagogických pracovníků a zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, který obsahuje také výsledky těchto voleb.