Výsledky druhého kola volby do školské rady

Níže naleznete Zápis o druhém kole volby členů školské rady zástupců pedagogických pracovníků a zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. V tomto kole byli voleni zástupci nezletilých a zletilých žáků.