Stali jsme se přípravným centrem jazykových zkoušek Cambridge!

Minulý školní rok se několik zájemců z řad studentů připravovalo v rámci dobrovolného kroužku na absolvování zkoušky Cambridge English First (dříve FCE) odpovídající jazykové úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Nejenže uspěli, ale podařilo se jim bodově dosáhnout úrovně ještě vyšší, tedy C1.

Na základě úspěšného absolvování těchto zkoušek v Autorizovaném zkouškovém centru British Council při Univerzitě Palackého naše škola obdržela logo Přípravného centra ke zkouškám Cambridge English. Jakožto Přípravné centrum v současné době nadále studenty připravujeme k těmto zkouškám a od příštího školního roku budeme tuto přípravu nabízet zdarma v rámci povinně volitelných seminářů studentům třetích ročníků.

Více informací bude již brzy naleznete ZDE.