Odpadová olympiáda

Středisko ekologické výchovy Sluňákov ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, Univerzitou Palackého a technickými službami uspořádaly další ročník Odpadové olympiády pro děti základních škol a nižšího gymnázia v Olomouci.

Studenti naší primy si prošli stezku v Bezručových sadech.

Na ní je čekaly otázky a úkoly na téma třídění a recyklace odpadů. V rámci olympiády si také mohli vyzkoušet výrobu recyklovaného papíru a prohlédnout svozový vůz.

Děkujeme primě za vzornou reprezentaci naší školy, za skvělé umístění v početné konkurenci.