Návštěva filozofické fakulty

V pátek 3. 11. 2023 navštívili naši nejmladší středoškoláci v rámci výuky českého jazyka a literatury, třída 5.E, Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, konkrétně Katedru asijských studií. Tématem bylo čínské písmo (kaligrafie). Nejprve se studenti dozvěděli něco málo z teorie, například kolik znaků má čínské písmo, jak se jednotlivé hlásky vyslovují a jak se písmo vyvíjelo. Poté došlo i na praxi. Rodilé mluvčí z Číny nám nejprve přeložily naše česká jména a ukázaly nám, jak vypadá jejich zápis. Pak už jsme dostali potřebné vybavení a po krátké průpravě jsme se pokusili jména napsat. Výsledky byly výborné!